onsdag 24 september 2014

Filmmanus 2 - hjältens resa

Du har ett coolt konceptet om en karaktär som du bara älskar. Frågan är bara: hur ska karaktärens historia berättas så effektivt som möjligt?
Inom filmvärlden finns det väldigt många teorier om hur man berättar sin historia effektivast. Det finns en uppsjö skribenter och föredragshållare som lanserat just sina teorier om att skriva framgångsrika manus som är välturnerade, köps för dyra pengar och blir succéfilmer. Man kan bara stilla fråga sig varför inte fler filmer blir blockbusters om det nu finns så många framgångsrika vägar att gå.
Sanningen är väl tyvärr den att det inte finns några kassaskåpssäkra mallar. En budget på biljoner och en stab av strateger kan tyvärr inte tvinga folk att faktisk se en film.
På samma sätt kan inte en massa magiska teorier få ett manus att bli fläckfritt. Att följa mallar och gå på upptrampade stigar har aldrig varit nyckeln till att få fram en produkt som är unik och står ut bland alla andra.
Ska du med andra ord sluta läsa här då?
Inte alls! Jag tror nämligen att det inte är fel att lära sig lite om regler och riktlinjer inom en syssla, och att sedan lära sig att använda dessa på sitt eget sätt. Tricket är att utgå från något använt, men att sedan söka sig bort därifrån, att skapa sin egen unika version av det välkända.
Det finns många recept därute på hur man rör ihop ett filmmanus på bästa sätt. John Trubylanserade sina 22 steps to become a master storytellerRobert McKee ger sina Story-seminarier.Syd Field satte ihop sina Screenplay och paradigm innan han sorgligt nog dog häromåret. Chris Vogler skrev Writers journey och Joseph Campbell Hero with a thousand faces. ProgrammetDramatica pusslar ihop story och karaktärer utifrån inmatade fakta. Och varje enskild manusförfattare har sitt favoritrecept.
Little-Heroes1
Små hjältar.
Jag har personligen funnit två stycken ”läror” vara mer användbara än andra: Chris Voglers ”Heroes journey” för att arbeta med karaktären, och Syd Fields treaktsparadigm för att bygga storystruktur.
Jag kommer i detta inlägg att fokusera på Vogler och karaktärsutvecklingen, och nästa gång ta upp Fields storybygge.
Voglersbok The writers journey (med det han kallar för A Heroes Journey) är kort och gott en utvecklingslista uppdelad på tolv punkter för historiens protagonist/hjältekaraktär. Eller en snitslad bana om man så vill. Om man lyckas få sin protagonist att följa de tolv punkterna längs den snitslade banan, så får man sen en dramatisk, spännande och utvecklande karaktärskurva.
Chris Vogler har brutit upp hundratals filmer i delar och sen dissekerat varje del. Vad han funnit är att ett överväldigande antal av filmernas protagonisters väg genom historierna följde detta mönster.
När jag skrev filmmanus (nu är det några år sen sist) så brukade jag alltid någon gång i processen passa in min karaktär i dessa tolv punkter. Var det någon punkt som inte fanns representerad så såg jag till att addera denna beståndsdel.
Okej. Då tror jag att vi är redo att åka. Listans rubriker är både på originalspråk och översatta.
Hjälteresans tolv punkter:
1. Ordinary world/Den vanliga världen
Presentation av hjältens vanliga, alldagliga värld. Bör vara en kontrast till det som komma skall.
2. Call to adventure/Äventyret dyker uppNågot händer eller dyker upp som pockar på hjältens uppmärksamhet. En utmaning som hjälten måste anta. Unge Harry Potter får för första gången ugglepost (well, han får en hel hög med calls to adventure…) .
3. Refusal of the call/Att först inte följa äventyret
Hjälten känner tvivel eller rädsla, han tvekar när han står på tröskeln till äventyret. Han vill kanske inte anta utmaningen, men kommer till insikt eller tvingas till slut att göra det. Luke Skywalker vägrar följa med Obi-Wan till Alderaan efter att först ha hört bedjan från prinsessan Leias hologram.
4. Meeting the mentor/Möter mentorn
Hjälten känner eller möter en person med större insikt än han själv i problematiken kring äventyret och hans egen roll i det. Hjälten får en lektion i vad han måste göra. Neo möter mentorn Morpheus i ”Matrix”.
5. First threshold/Den första tröskeln
Hjälten har nu antagit utmaningen, bestämt sig för att ta de konsekvenser som det innebär att ge sig ut på äventyret. Han lämnar den vanliga världen och kliver in i den andra/speciella världen. Luke åker med till Mos Eisley, Neo tar steget över till Matrix-universumet.
6. Tests, allies and enemies/Tester, allierade och fiender
På vägen passerar hjälten olika platser och möter olika karaktärer som kommer att spela en stor roll för honom och äventyret: vänner, fiender etc. Luke Skywalker och Ben Kenobi passerar exempelvis Mos Eisleys rymdhamn här, träffar Han Solo och Chewbacca, och attackeras när de ska lämna Tatooine.
7. Approach to the inmost cave/In i den djupaste grottan
Hjälten når till slut sitt mål, motståndets innersta plats, ”land of the dead”, där de kommer att få möta sin motståndare. Luke Skywalker med vänner kommer in i Dödsstjärnan där de så småningom kommer att möta Darth Vader.
8. Ordeal/En svår prövning
Ett “black moment” för hjälten: han går till attack mot faran och verkar förlora. Ett live-or-die-moment – för ett ögonblick vet inte publiken om han kommer att leva eller dö. Hjälten kanske måste verka död för att överleva. I ET svävar rymdvarelsen mellan liv och död på operationsbordet.
9. Reward (seizing the sword)/Belöning (att erhålla svärdet)
Efter att ha överlevt döden får hjälten sin belöning: antingen en skatt eller en insikt. Det är också läge att fira här: efter regn kommer solsken.
10. The road back/Vägen tillbaka
Nu ska hjälten ta sig hem igen efter sitt uppdrag. Men det är en resa som blir svår: fienden jagar efter hjälten, de tänker inte låta honom sticka med skatten så lätt.
11. Resurrection/Återuppståndelse
Ur askan i elden: på Vägen Tillbaka tvingas han möta den största fienden i en sista strid, ondskan och mörkret måste besegras en sista gång. Hjälten dör men återuppstår. Observera att ”dör” lika gärna kan vara bildligt som bokstavligt – det kan handla om en riddare som förlorar en svärdsduell genom ett hugg i bröstet, eller om en företagsledare som förlorar sitt företag som därmed ”blir en död man” i företagsvärlden. Neo blir skjuten av agent Smith, men har ”börjat tro” (som Morpheus säger) och överlever den dödliga skottskadan.
12. Return with the elixir/Återvända med elixiret
Tillbaka till den vanliga världen, med en skatt eller insikt som förändrar livet. Hjälten har blivit en bättre och mer insiktsfull människa.
Det kan vara bra att tänka på att den här formeln inte passar alla huvudpersoner. Om du inte får ihop det med din historia så är det inte din historia det är fel på, utan den behöver bara berättas på ett annat sätt. De tolv punkterna behöver inte komma i exakt den här ordningen (även om de flesta punkterna följer varann naturligt), inte heller behöver du tvinga in alla tolv punkterna om du inte får till det. Men om du har en historia som följer en protagonists resa genom någon form av utmaning eller äventyr, så kan det vara kul att försöka baka om den så att den följer detta. Pröva! Det är en kick när du märker att du faktiskt lyckas strukturera om din historia the Hollywood way!

Detta var från början ett inlägg på debutantbloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar